O nas

SZCZEP HARCERSKI ASHMUNEFTA TO ZUCHY, HARCERZE I INSTRUKTORZY
Z DRUŻYN DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE ŁÓDZKIEGO ŚRÓDMIEŚCIA

ASHMUNEFTA, TO POLE DO WSPÓŁPRACY, PODEJMOWANIA WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ, WZAJEMNEGO WSPARCIA I ROZWOJU

ASHMUNEFTA, TO WSPÓLNA WIZJA NASZEJ DZIAŁALNOŚCI HARCERSKIEJ,
MIEJSCE NA REALIZACJĘ CELÓW, BUDOWANIE POSTAW, KREOWANIE WARTOŚCI SPOŁECZNYCH

ASHMUNEFTA, TO HARCERSTWO, PRZYJAŹŃ I WSPÓLNE MARZENIA

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją młodzieżową działającą w oparciu o cele i metody wypracowane przez twórcę skautingu Roberta Baden-Powella, przeniesione na grunt polski przez Roberta Małkowskiego. ZHP jest organizacją apolityczną, niezależną ideowo, dobrowolną i otwartą dla wszystkich, bez względu na ich wyznanie, rasę czy pochodzenie. Wchodzi również w skład ogólnoświatowych organizacji skautowych takich jak Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (WOSM) oraz Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (WAGGGS). ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Podstawą wychowania są uniwersalne chrześcijańskie normy moralne, kulturowe i etyczne. (Statut)

Harcerstwo to dla każdego z nas wyjątkowa przygoda, która czeka na wszystkich, którzy chcą, aby stała się to także część ich życia. Harcerstwo nie jest hobby, formą spędzenia wolnego popołudnia, lecz trwałym stylem życia. Harcerstwo jest ciągłym podnoszeniem swoich umiejętności, stawaniem się lepszym człowiekiem, dążącym do stałego samodoskonalenia i podejmowania nowych wyzwań. Harcerstwo jest formą bycia z innymi ludźmi, szacunkiem dla odmiennych poglądów i stałym poszukiwaniem pola do podejmowania nowych działań. Jest wreszcie samym działaniem, aktywizacją, wyzwaniem, odpowiedzialnością.

„Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.” (Statut ZHP, Paragraf 3, Punkt 1.). Jako najważniejszy obszar harcerskiego działania, w swojej misji Szczep AshMuNefTa, określił budowanie postaw. Dokładamy wszelkich starań, aby młodzi ludzie nie bali się podejmować ważnych decyzji, brać odpowiedzialności za swoje czyny i środowisko w którym żyją, być otwartymi wobec świata i ludzi, przyjmować nowe idee, kreować lepsze jutro.


Jesteśmy środowiskiem, dla którego najważniejsi są ludzie – zarówno ci, którzy je tworzą, jak i ci, wobec których podejmujemy służbę. Szczep AshMuNefTa to wspólnota zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów rozwijających się w duchu idei harcerskich. Budowanie postaw to dla nas codzienna radość zmieniania świata na lepsze.

Harcerskie lilijki mające być symbolem podążania przez harcerza w swoim życiu we właściwym kierunku, wyznaczają trzy główne wartości: Ojczyznę, Naukę oraz Cnotę. Wartości te są reprezentacją tego, o w harcerskim wychowaniu zajmuje pierwsze miejsca. Służba ojczyźnie, to dziś, w czasach pokoju, temat wciąż nie tracący na ważności. Harcerstwo działa w służbie patriotyzmu i budowaniu postaw społecznych na rzecz demokracji, budowania społeczeństwa obywatelskiego, obywatelskiej świadomości i odpowiedzialności. Cele te mają być osiągane poprzez aktywizację społeczną środowisk harcerskich, inicjowanie działań mających wpływać na kształt środowiska lokalnego. Nauka jest wartością, w służbie której działa wiele narzędzi metodycznych ZHP. Zdobywanie stopni i sprawności przez zuchy i harcerzy oraz stopni instruktorskich przez instruktorów, ciągłe podnoszenie swoich umiejętności poprzez udział w projektach, szkoleniach i seminariach ma na celu nie tylko w jak największym stopniu rozwijać potencjał harcerzy i motywować ich do dalszego działania, ale również przyzwyczajać do ciągłej edukacji, samodoskonalenia i całożyciowego samorozwoju. Działania te w pełni wpisują się we współcześnie promowane koncepcje LongLifeLearning. Cnota jest natomiast obszarem doskonalenia swojej siły ducha, konsekwencji i odpowiedzialności oraz świadomym budowaniem własnego systemu wartości, który ma pomagać odnaleźć się w rzeczywistości pełnej niejasności i konfliktów.

Nasze Jednostki

15 ŁDH

15 Łódzka Drużyna Harcerska "Phoenix"

70 ŁDH-ek

70 Łódzka Drużyna Harcerek "Ogień"
im. hm. J. Falkowskiej

 

24 ŁDSH

"Życie poznać, żyć się nauczyć, swoją drogę odnaleźć - i tę siłę, która nie zawiedzie. Siłę własnych, samodzielnie wypracowanych i bojowo wprowadzonych w życie przekonań. Oto cel harcerstwa starszego"

13 ŁDW

"Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż - czyli DZIAŁAJ"

Harcerstwo to...

Służba

Patriotyzm

Nauka

Przygoda

Zabawa

Pasja

Przyjaźń

Wychowanie

Wyzwanie

Dołącz do nas!!

JSN Epic Template designed by JoomlaShine.com